اکانت نایت واچ Nightwatch (پلن agency)

75,000 تومان

این اکانت پلن agency نایت واچ می باشد.

امکانات (پلن agency) nightwatch : 

  • بررسی روزانه 5000 کلمه کلیدی
  • بررسی روزانه 1000 صفحه مختلف سایت
  • مدت زمان اعتبار : 14 روز از زمان فعالسازی
  • بررسی رتبه کلمات در موبایل و دسکتاپ به صورت جداگانه